Hakkımda

Hakkımda daha fazla bilgi alın


AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE DENEYİMLER ÖZETİ
Prof. Dr. Ramazan AKDEMİR
Doğum yeri ve tarihi: Köyceğiz 1970.
Uzmanlık Alanı: Kardiyoloji, Kardiyak MR

1.Mezun Olduğu Fakülte ve Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1995
2.İstanbul Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi (2001)
3.Kardiyak MR Master Derecesi, Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, İspanya, 2022.
Yardımcı Doçentlik: AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi, 2001.
Doçentlik: AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi, 2005.
Klinik Şefliği: SB Dışkapı YBEAH Kardiyoloji Kliniği: 2005-2010.
Kurucu Başhekimlik: SBÜ Trabzon Ahievren SUAM: 2009.
Profesörlük Yeri ve Yılı: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2010.
Dekanlık: Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2012-2020
Yabancı Diller: İngilizce (82.5), İspanyolca(B1), Arapça (Orta Seviye).
Yabancı Yayın Sayısı: 200(ORCID NO: 0000-0002-2262-3087)
Google scholar verileri: H İndexi:30, Toplam Atıf Sayısı:10.000

KISA ÖZGEÇMİŞİ
1970’de Muğla, Köyceğiz’de doğdu.1995 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında İstanbul Koşuyolu Kalp Hastanesinde kardiyoloji ihtisasına başladı. Aynı hastanede 2001 yılında ihtisasını tamamladı. 2001 yılında AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD da Yrd. Doç. Kadrosunda göreve başladı. 2005 yılında aynı bölümde doçent unvanı aldı. Aynı yıl SB Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Kardiyoloji Kliniği Kurulmak üzere Klinik Şefi olarak görevlendirildi. 2009 yılında, ikinci görev olarak (88 madde), Trabzon Ahievren Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine Kurucu Başhekim olarak atandı. Bu hastanenin, 8 ay için tam donanımlı, tüm personeliyle ve tüm birimleriyle çalışır bir hastane olarak kuruluşunu tamamladı. Doğu Karadeniz bölgesinde ilk kez ASD kapama, VSD kapama, PDA kapama, mitral balon ve biventrikül kalp pili uygulamalarını yaptı ve eğitimlerini verdi. Kurucu baştabiplik görevini tamamlayarak Ankara Dışkapı Yıldırm Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki klinik şefliği görevine geri döndü. Verdiği başarılı hizmetlerden dolayı Sağlık Bakanı ve Trabzon Valisi tarafından takdirnameyle ödüllendirildi.

2007 yılında Ankara İli’nde Akut ST Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü tedavisinde Primer PTCA uygulamalarının yaygınlaşmasına olan katkısı nedeniyle yılın hekimi ödülüne layık görüldü.
2009-2010 yılları arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve SB Van Bölge EAH Kalp Hastanesinde geçici eğitmen olarak bulundu ve 300’den fazla sayıda hasta ASD, VSD, PDA Kapatılması ve Mitral Balon Valvüloplasti uygulamarını ilgili hastanelerde görev yapmakta olan ekiple birlikte gerçekleştirdi.

25 Kasım 2010 tarihinde Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji ABD da profesörlüğe yükseltildi.
2012-2020 tarihleri arasında SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı.
Bu sürede, fakültenin kuruluşu, kadroların, müfredatın oluşturulması, eğitim öğretim yönetişim sistemlerinin kurulması ve eğitim alt yapılarının kuruluşlarını gerçekleştir. Bu süreçte 500 ün üzerinde Tıp Doktoru ve 400 uzman doktorun eğitimlerinin tamamlanması ve Türkiye’de başka illere görev yapmak üzere yetiştirilmesi süreçlerini yönetti.

Tıp Eğitiminde hem lisans ve hem de uzmanlık seviyesinde ileri düzeyde deneyimler elde etti.
Türkiye Kardiyoloji Uzmanlığı Eğitim Müfredatı yazma komisyonunda, Tıpta uzmanlık Kurulu TUKMOS asil üyesi olarak görev yaptı.

2 yıl süre ile TÜBİTAK SBAG GYK Üyesi olarak hizmet verdi.
2 yıl süre ile Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şûrası Üyeliği yaptı ve ömür boyu onursal üyel olmaya hak kazandı.
Sağlık Bakanlığı ile afiliasyon ve işbirliği süreçlerinde hem yönetici ve hem de mevzuat çalışmalarında aktif olarak görev yaptı.
Ekim 2015 de “Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne YÖK tarafından Mütevelli Heyet Üyeliğine YÖK temsilcisi Profesör üye olarak atandı ve üniversitenin kuruluş sürecine katıldı.

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Birliği yönetim kurulu üyeliği, gelecek başkanlığı ve başkanlığı da dahil 10 yıl Türk Kardiyoloji Derneği (TKD) Alt birimlerinde görev yaptı.
TKD Adına Sağlık Bakanlığı, TTB nezdinde temsilci ve TUKMOS Üyeliğinde bulundu.
Sakarya Akut İnme Merkezini kurdu.
Türk Kardiyoloji Derneği tarafından, 2006 yılında, Ekokardiyografi alanında yayımlanmış en iyi bilimsel araştırmalara verilen “TKD Siemens Yayın Ödülü” verildi.
Uluslarası çok merkezli randomize kontrollü INVEST çalışmalsına katıldı. 2018 Avrupa Kardiyoloji Derneği Revaskülarizasyon Klavuzu yazım komitesinde görev aldı.

2001 yılından bu yana girişimsel kardiyoloji, Kardiyovasküler görüntüleme, Akut İnme, Doğumsal Kalp Hastalıkları, Periferik Damar Hastalıkları ve Karotis Arter Darlıkları tedavileriyle ilgilenmektedir.
2022 yılında “Universidad Francisco de Vitoria- UFV Madrid, İspanya” da Kardiyak Magnetik Rezonans Görüntüleme alanında devam eden Master eğitimini tamamladı ve Kardiyak MR Master (Uzmanlık) derecesi aldı.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

ÜYE OLDUĞU DERNEKLER
Türk Tabipler Birliği Sakarya Şubesi üyeliği,
Kardiyovasküler Manyetik Rezonans Derneği Üyeliği,
Türk Kardiyoloji Derneği Üyeliği,( Avrupa Kardiyoloji Derneği Üyeliği)
Türk Kardiyoloji Derneği; Girişimsel Kardiyoloji 1.Birliği Başkanlıği
Türk Kardiyoloji Derneği; Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Üyeliği (Sayman)
Avrupa Kardiyoloji Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Üyeliği
Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Girişimsel Kardiyoloji Birliği Üyeliği.
Avrupar Kardiyoloji Derneği İnme Çalışma Gurubu Üyeliği
Society for Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR)

Okullar / Eğitimler

 • Tıp Doktoru: Ege Üniversitesi Tıp fakültesi, 1995
 • Kardiyoloji Uzmanlığı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul Kartal Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi(SUAM), 2001
 • Kardiyak Magnetik Rezonans Görüntüleme Yurtdışı Master Diploması: Francisco de Vitoria, Madrid, 2022

Bilinen Diller

 • İngilizce
 • İspanyolca
 • Arapça
 • Türkçe

Ödüller

 • 1-Türk Kardiyoloji Derneği tarafından 2006 yılında, Ekokardiyografi alaninda en iyi yurtdışı yayın ödülü. “Color M-Mode Regurgitant Flow Propagation Velocity…”
 • 2-TÜBİTAK tarafından toplam 10 adet uluslararası yabancı yayın için teşvik ve para ödülü.
 • 3-Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü yayın ödülü.2004.
 • 4-Türk Uyku Tıbbı Derneği en iyi poster ikincilik ödülü, 2007.”OSAS’ lı Hastalarda h-fabp ile ekokardiyografik parametreler arasındaki ilişki”.
 • 5-2008 yılı Ankara İlinde Sağlık Bakanlığı Trafından Verilen Yılın Hekimi ödülü.
 • 6-Sayın Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Recep AKDAĞ tarfından verilen TAKDİRNAME
 • 7-Sayın Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Orhan Fevzi Gümkrükçüoğlu tarafından verilen takdirname
 • 8-Trabzon Valiliği, Takdirname, 2009
 • 9-En iyi yayın ödülü, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğü, 2020

Yayınlar

 • Sol Ön İnen Artere MIDCABG Tekniği İle Bypass Uygulanan Hastalarda Orta Dönem ‘'LIMA-LAD’‘Açıklığını Değerlendirmede Miyokard Perfüzyon Sintigrafisinin Yeri: Kardiyoloji Uzmanlık Tezi, 2001
 • TRABAJO FIN DE MÁSTER: Comparación de Resonancia Magnética Cardíaca con PET Para La Evaluación de Viabilidad Miocárdica en Pacientes con Oclusión Total Crónica Coronaria, Madrid, 2022

İlgi alanları

 • kalp çarpıntısı
 • Göğüs Ağrısı
 • Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon)
 • Kalp Sıkışması
 • Ventriküler Septal Defekt (VSD)
 • Miyokard Enfarktüsü (Kalp Krizi)
 • Hiperlipidemi
 • Kalp Romatizması
 • Taşikardi
 • Koroner Arter Hastalığı
 • Atrial Fibrilasyon
 • Damar Sertliği
 • Aort Genişlemesi (Anevrizması)
 • Kalp Yetmezliği
 • Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme
 • Girişimsel Kardiyoloji
 • Kardiyovasküler Görüntüleme
 • Hiperlipidemi
 • Şah Damar Tıkanıklığı (Karotis Stenozu)
 • Bayılma
 • Bacak Damar Tıkanıklığı
 • Miyokardit
 • perikardit
 • İnfektif Endokardit
 • İkinci Görüş
 • Nefes Darlığı
 • Mitral Kapak Sorunu
 • Aort Yetmezliği
 • Aort Koarktasyonu
 • Mitral Darlığı

Sosyal medya hesapları

İletişim

Benimle kurumum üzerinden iletişimi kurun!


Prof. Dr. Ramazan Akdemir Kardiyoloji Uzman Doktor Muayenehanesi

Arabacıalanı Mah, 541.Sokak, Payitaht İş Merkezi, No:15, Kat:1/110, Cadde54 Karşısı, Serdivan
54050 Sakarya, Sakarya
Ara

Uygun bir zaman seç ve randevu al

Hizmetler

Sunduğum hizmetler/işlemler?


Randevu
Mikrovasküler Kırpma
Nonkoroner Damarın Cerrahi Olmayan Revaskülarizasyon
Stent(Koroner Anjiyoplasti)
Perkütan Translüminal Koroner Anjiyoplasti (Ptka)
Trans Aortik Valv İmplantasyonu (Perkütan Aort Kapak Replasmanı)
Şah Damarı (Karotis) Stentleme
Ambulatuvar Tansiyon Holter 24 Saat
Biventriküler Pacemarker
Farmakolojik Stres Testi
Kalp Muayenesi
Mitral Kapak Onarımı (Mitraclip)
Perkutan Mitral Balon Valvuloplasti
Perkütan ASD/PFO Kapatma İşlemi (Kalpte Delik Kapatılması)
Koroner Anjiyoplasti
Koroner Anjiyogram
Abdominal Aort Anevrizmasının Endovasküler Onarımı
Anjiyografi
Anjiyoplasti
Arteriografi
Dekalsifikasyon(Kalp Kapakçıkları Hastalıkları Tedavisinde)
Eko(Ekokardiyografi)
Holter Izlemi
Kan Basıncı (Tansiyon) Ölçümü
Kan Elektrolit Testi
Kardiyak MR
Karotis Ultrasonu
Kolesterol Testi
Kontrol Randevusu
Stres Ekokardiyografi

Hasta ve Danışan Görüşleri

Hakkımda bırakılmış görüşlerden bazıları


Duzce'den aritmi sikayetiyle gittim. Ramazan Bey sicak karsilamasi, ilgisi ve sabirla tum sorularimi dinleyip cevaplamasiyla ilk andan itibaren beni endişelerimden arindirdi. Detayli aciklamalari kafanizda soru isareti birakmiyor. Bir cok doktora gidip acabalarla donen biri olarak Ramazan Bey'den çok memnun kaldım.
Hasta
Hasta
Doktorumuza bir arkadaş tavsiyesi ile başvurdum ve iletişim bilgilerini arkadaşımdan aldım. İleri derecede kalp yetmezliği şikayetiyle başvurdum. Tedavi süreci gayet başarılı oldu. Doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Doktorumuz gayet ilgili ve benim şikayetlerimi sonuna kadar dinliyor. Kesinlikle çevreme tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine randevu almıştım. Kalp çarpıntılarımla ilgili olan endişelerimi açıklayıcı ve umut verici şekilde giderdiği için gerçekten çok memnun kaldım. İlgi ve alakanızdan ötürü teşekkürlerimi sunuyorum.
Hasta
Hasta
Yıllardır süren tansiyon hastalığım ve mitral kapak yetmezliği ile Ramazan Hoca ya başvurdum. Kendisinin ilgilisi ve açıklayıcı bilgilendirmeleri sayesinde kullandığım ilaçların dozajı düştü. Yeni tedavi yöntemleri ve son teknoloji görüntüleme sistemleri ile içimi rahatlattı. Verdiği ilaçlar sayesinde kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim. Allah kendisinden razı olsun herşey için çok teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Ramazan hoca ilgisiyse, detaylı açıklamalarıyla ve uzmanlığıyla harika bir hekim. Mitral Kapak yetmezliği ve ileri derece KOAH hastasıyım. Nefes darlığı ile tekerlekli sandalyede gittiğim muayene randevusundan verdiği moral ve yazdığı ilaçlarla ayrıldım. 3 gün sonra kontrole gitmemi istediğinde daha önce çıkamadığım merdivenleri ikişer ikişer çıkabildim. Allah razı olsun beni tekrar hayata döndürdü. İşini severek yapan hekimim. Herşey için tekrar teşekkürler.
Hasta
Hasta
Yıllardır süren nefes darlığımı göğüs hastalıklarında birçok tetkikler ve çekimler yapılmasına rağmen hiçbir rahatlama olmadı daha sonra Ramazan Akdemir Hocama ulaştım kendisine rahatsızlığımla ilgili anlattıklarımın ardından hemen bir randevu oluşturdu çok ilgili bir şekilde yaptığı muayene sonucunda kalp kapağında bir Kaçak olduğunu tespit etti ve Kardiyak MR önerdi çekilen MR sonucunda önemli birkaç damarımın ileri derecede kireçleme bulunduğunu tespit etti. Yine ilgi ve takibi ile yapılan anjiyoda 5 stent 8'e yakın balonu hassas bir şekilde ekibiyle çok titiz bir şekilde yapılan müdahaleyle sağlığıma kavuştum. Daha yeni olmasına rağmen nefesimde yüzde yetmiş bir düzelmeyi hissediyorum. midede reflü olaylarında karın şişliğinde de düzelmeler olduğunu gördüm hocama bu değerli hassasiyeti ilgisi ve güzel müdahalesi, sağlığına kavuşturmasından dolayı çok çok teşekkür ediyorum ve birçok arkadaşıma da bu tür rahatsızlıkları olanları hocamla görüşmelerini elbette ki öneriyorum.
Hasta
Hasta
Gördüğüm en iyi kalp doktorlarından biridir herkesin asla dediği ameliyatı yaparak babamı sağlığına kavuşturdu Allah ondan ragzi olsun
Hasta
Hasta
Müthiş derecede çok ilgili bir doktor eşimin ile aynı gün kontrole geldik. Çok detaylı ilgilendi ve anlatarak bizleri bilgilendirdi. Her yıl kontrole kesinlikle gideceğiz.
Hasta
Hasta
Daha önceki doktorum bana ameliyat olmam gerektiğini ve bunun hemen yapılması gerektiğini söylemişti bende başka bir doktora daha başvurmak istediğimde Ramazan beyi buldum. Daha önceki doktorlarım bana hastalığımın tam ne olduğunu neden böyle olduğunu söylememişlerdi. Ramazan bey detaylı şekilde hastalığımı ve yapmam gerekenleri anlattı. Hatta düzenli ve sağlıklı beslenip kilo verirsem ilaçlarımı bile kullanmama gerek olmayacağını bana söyledi daha önce ameliyat olmamı söyleyen doktor ilaç kullanmazsam olmaz diyordu ve ilaçlarımı arttırmıştı. İyiki Ramazan beye gelmişim. Herkese tavsiye ederim.
Hasta
Hasta
Ben rizeden hastası esra.Doğuştan kalp rahatsızlığım sebebiyle 16 17yaşlarımda ramazan hocamla Ankara'da görev yaparken Allah karşımıza çıkardı.Ramazan hocamdan önce nice doktorlar gezip bna açık amelitat olmazsan öleceksin diyen doktorlar varken Ramazan hocam beni hayata bağladı diyebilirim.rahatsızlığm sebebiyle vücut gelişimim zayıf iyi beslenemeyen bacak yapım zayıf güçsüz halim vardı . koşamaz edemez hep hasta Esra diye kendimi çekiyodum birçok şeyden takii doktoruma kadar .ana damara kapalı ameliyatla stent takıldı ve bır adet ilaç kullanıyorum duzenli kontrollerim oluyo bu şekilde gelişen bı süreç kendisine hayatımı borçluyum diyebilirim .şu an 28 yaşındayım ve hiç bir sıkıntım yok diğer bireyler gibi sağlığımında yerine geldiği bir ômür geçiriyorum.esra istediği gibi koşuyor yiyor hastayım diye bir şeyden çekmiyor kendini.şu hastalığımda herşeyden önce bana sen bir bireysin buyuceksin diğerleri gibi bir hayatın olacak pskolojik olarak var olması bile yetti ki doktorumla stent takılırken yoğun bakım sürecim ve emeklerinin karşılığı olan cümleleri sarf edemiyorum az bile bu söylediklerim. sağlık açısından beni bu hale getirip bana emeği çok olan Ramazan hocamın hakkını ödiyemem .Ramazan hocam bna bugün zehir iç desin herkes kötü dese bile ben hocamın bir sözüyle hareket ederim :)..bana kalbinle bize bağlısın kalbine iyi bak diyen ramazan hocama Allah'ım uzun ömür versin ki başımdan eksik etmezsin dualarım hep hocamla iyiki iyiki var :))
Hasta
Hasta
Anjio operasyonumu gerçekleştirdi kendisi. Çok memnun kaldım. Ben biraz stresliydim, yaklaşımı stresimi alacak tarzdaydı. Ameliyatla ilgili başlamadan anjio esnasında ve sonrasında da sözlü olarak bilgilendirmeler yapıyordu hastalara öneriyorum kendisini.
Hasta
Hasta
Babam 12 yıldır kalp hastası göğüs ağrısı sırt ağrısı kolda uyuşma gibi rahatsızlığı vardı. 12 yıl önce ilk kalp krizini geçirdi o zaman Ramazan Bey'i tanımıyorduk. En son 1.5 sene önce bir kalp krizi geçirdi anjio, bypass dahil masada kalacağını söylediler. 12 yıldır doktorlar stent takmaya korkuyorlardı. Bir arkadaşımızın tavsiyesi üzerine Ramazan Bey'e ulaştık. Kendisi bize pandemi sürecinde olmasına rağmen 19 Mayıs resmi tatil olmasına rağmen acil sebebiyle acil anjioya alıp Ankara İstanbul İzmir gibi birçok şehirde olan doktorlardan kimsenin müdahale etmemelerine rağmen kendisi müdahale edip babamı yaşama tutturdu. Şu an gayet iyi sağlığı yerine kalpten dolayı sıkıntı çekmiyor babam. Ramazan Bey 6 stent, 10 balon uygulaması yaptı. Tıkalı yerleri açtı. 12 yıldır bütün doktorların yapmaya korktuğu şeyi yaptı. Hiçbir doktor 19 Mayıs resmi tatilde ekibi toplayıp şehir dışından gelen tanımadığı bir hastaya o operasyonu yapmazdı. Ramazan Bey bizi de süreç boyunca sürekli bilgilendirdi babam yoğun bakımda anjiodayken de babamın durumuyla ilgili bizi bilgilendirdi. Kendisine teşekkür amaçlı aldığımız küçük hediyeyi kabul bile etmedi. En çok takdir ettiğimiz şey kendi rahatlığından önce hastasını düşünerek 19 Mayıs'ta babamıza müdahale etmesiydi.
Hasta
Hasta
Eşimin kalp kapakçıkları kapalıydı bununla alakalı bir tedavi sürecimiz oldu Ramazan Bey'den memnun kaldık. Mükemmel bir insan kendisi kendilerine teşekkür ediyoruz. Biz her daim kendisinin hastası olmayı istiyoruz çok memnunuz.
Hasta
Hasta
Damar tıkanıklığı ile alakalı daha önce bir kere ameliyat olmuştum stent konulmuştu Antalya'da yaşıyorum hastanelerde masada kalma riskimin olduğunu söylediler ben de araştırmalarımdan sonra Ramazan Bey ile tanıştım kendisiyle görüştüğümde ameliyat olacağımı söyledi kendisine güvenerek çok başarılı bir ameliyat oldum. Benim kalp damarımda darlık vardı yapay damar eklendi stent takıldı. 3.senemdeyiz sürekli Ramazan Bey'e Antalya'dan Sakarya'ya geliyorum çok memnunuz her konuda bana yardımcı oluyor.
Hasta
Hasta
Şuanda ayağımın üstünde durabiliyorsam, yürüyebiliyorsam Ramazan hocamın sayesindedir. 2018 yılında Ramazan hocamla bir akrabam sayesinde tanıştım. Damarlarımın tıkanık olduğunu teşhis edip anjiyomu gerçekleştirdi. Ardından beni oksijen tedavisine başlattı. Eğer bu teşhisler zamanında yapılmasaydı, tedaviye başlanılmasaydı, korkarım ki ayağımı kaybedicektim. Bursadan gelen benimle itinayla ilgilendiği için Ramazan hocama ne kadar teşekkür etsem azdır. Kalp damar ile ilgili sorunları olan herkese Ramazan hocamı tavsiye ediyorum. Allah bin kere razı olsun hocamdan.
Hasta
Hasta
Merhaba,öncelikle tüm hastalara şifalar dilerim.Ben Kocaeli Gebze'den Hüseyin Elik.1945 doğumluyum.1999 yılında bir kalp krizi sonucu o zamanlar Uzman Dr.olan şimdi Prof.Dr.Ramazan Akdemir oğlumla tanıştım.Kalp krizim ve sonrası açık by-pass ameliyatım ve sonrasındaki tüm tedavi ve kontrol süreçlerim ve hastalığımla ilgili şikayetlerimle her an ilgilenen tedavimi bu zamana kadar getiren bana şu anki sağlığımı Allah'ın izniyle nasip eden çok özel bir insan.Benim 3 oğlum var ama her zaman 4 oğlum var derim.İnanın bana onun hastasına o güzel gözleri ile gülümseyerek bakışı,korkma amca korkulacak bir şey yok diyerek tedavi sürecini anlatması sürekli takip etmesi ile inanın çok özel bir insan özel bir Profesör. Allah Ramazan bey oğluma sağlıklı uzun bir ömür nasip etsin.Herkese tekrar sağlıklı günler dilerim .
Hasta
Hasta
4.Kalp krizi sonrası hayatımı bana geri veren ve en güzel dokunusu ile kimsenin cesaret edemedigi stent islemini gerçekleştiren Prof.Dr.Ramazan Akdemir'e sonsuz teşekkürler
Hasta
Hasta
Eşimin mitral kalp kapakçığında mitral balon operasyonu geçirmesi gerekiyordu farklı bir doktorun önerisiyle Ramazan Bey'e geldik. Operasyonumuzu yaptı çok şükür arada bir kontrollere devam ediyoruz. Son derece mükemmel bir insan son derece mütevaziydi hiçbir sıkıntı duymadık her şey ile memnunuz kendisinden.
Hasta
Hasta
Prof. Dr. Ramazan Akdemir hocam öyle mükemmel biri ki kelimeler eksik kala bilir asla mesai saati bitmiş başlamamış bakmaz öncelikle .Sonra çok güzel durumunuzu izah eder yapılması gerekenin en iyisini yapar sizi asla unutmaz ailenizi bile zamanla tanır. Nasıl ifade edilir bilmiyorum ama benim ailemden biri oldu kendisi riskli bir gebeliğim vardı onun yardımları ile kızım 7 yaşında oldu. Öyle güzel insan ki kalp ile alakalı durumunuz var ise mutlaka ona gidin derim iyi ki sizin gibi bir doktora sahibim .
Hasta
Hasta
Hocamızı 6 yıl önce yakın bir dostumuz aracılığıyla tanıdık. Eşim 11 yıl önce by pass olmuştu. 2021 yılı Kasım ayında Anjıyo yaptı ve çok büyük bir uğraş ve çaba ile yüzde yüz kapalı damarları açarak sağlığına kavuşturdu. Her konuda rahatlıkla fikirlerine baş vurabiliyoruz çekinmeden. Çok başarılı doktorluğu yanında ,insani ve güven veren duruşu ile ona minnet duygularımızı anlatamayız. Hocam çok teşekkür ederiz. İyiki varsınız. Sağlıklar diliyoruz. Zehra ve Hüseyin ALTINAYAR
Hasta
Hasta
Kalp damarıma anjio yapıldı,Ramazan Bey başarılı bir şekilde,bir damara stent taktı iki damarada balon yaptı.Öncesinde abdest alırken nefes alamazken şimdi daha iyi koşullarda nefes alabiliyorum,en önemlisi bana hastası olarak davranışı yakın ve canlandı Teşekkür ederim.
Hasta
Hasta
Merhaba, çok nadir görülen Aort Koarktasyonu hastası olduğumu öğrendiğimde çok şaşırmıştım.Çünkü tedaviyi yapacak Türkiye 'de sadece 5 doktor var olduğu söylendi çok riskli bir operasyon olacakti.Sevgili Ramazan Hocamı bulup kendisine ulaşmak için şehir değiştirdim.Şu an hayattaysam kendisine borçluyum bunu.Gerek ilgisi gerek profosyonel tanı yeteneği ve tedavisi ile Kardiyolojide çığır açan bir doktordur kendisi.Burdan minnetlerimi de sunmak isterim.
Hasta
Hasta
Kalp krizi sonrası takip için gittim. 2 yıl boyunca müteaddit defalar gittim. Her gidişimde hikayemi anlatmama bile gerek kalmadan tedavi sürecini yönetti. Çok memnunum. Herkese böyle bir hekim lazım diyorum. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum...
Hasta
Hasta
Kalp krizi geçiren babamın anjiyosunu acilen ve başarı ile gerçekleştiren ve bu sayede sağlığına kavuşmasında büyük emeği geçen Prof. Dr. Ramazan Akdemir hocamıza şükranlarımı sunuyorum. Hasta yakınları olarak bize de hassasiyetle davrandı. Tüm bilgi taleplerimizi hassasiyetle ve geciktirmeden cevaplayarak babamın yoğun bakımda olduğu yanında olamadığımız zamanda bile bize büyük destek oldu. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
Hasta
Hasta
ASD hastası olarak hocama mail attım ve beni görmek istediğini söyledi gittim ve bir hafta içinde aperasyona davet etti çok şükür önce Allah sonra hocamın sayesinde kalp deliğimi kapalı bir şekilde yama yapmayı başardı
Hasta
Hasta

Randevu almak ister misiniz? Buraya tıklayın Randevu al!